Julkisen hammashuollon voimavarat riittävät vain kaikkein vaikeimpien purentavirheitten korjaamiseen. Vinot hampaat – ”peikon hymy” - voivat siis jäädä hoitamatta. Oikomishoito voi silti olla tarpeen jopa täysin esteettisistäkin syistä. Jokaiselle on tärkeää omata sellainen hymy, jonka kanssa voi tuntea itsensä kauniiksi tai komeaksi. Se luo itseluottamusta ja tuo varmuutta esiintymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Saa olla hyvän näköinen. 

EI RAUTOJA:

Useimmiten kiinteitä kojeita ei tarvita, vaan nuorenkin purentavirheet voidaan hoitaa nopeasti ja turvallisesti Invisalign kalvoilla. Kuka haluaa raudat suuhunsa moneksi vuodeksi. Pitkiä hoitoja voidaan nopeuttaa OrthoPulse-laitteella.

Nuorenkin oikomishoito voidaan siis tehdä Invisalign-kalvoja käyttäen. Kiinteisiin kojeisiin liittyy usein hygieniaongelmia, kojeitten rikkoutumisia ja hoidon jälkeen läiskiä hampaissa. Invisaligniin ei sellaisia ongelmia liity.